Livady
Puu Uudisrakentaminen Kunnostus Restaurointi Kalustesuunnittelu Kaupunkitilat Näyttelysuunnittelu Valaistussuunnittelu Tutkimus
Villa Oivalan restaurointi, 2011Myllymäen torppa, restaurointisuunnittelu ja restaurointikirjaPaikkarin torppa, restaurointisuunnittelu ja restaurointikirja, SammattiLyytikkälän talomuseo, restaurointisuunnittelu ja restaurointikirjaMäntsälän Alikartano, restaurointisuunnittelu ja rakennushistoriaselvitys, 2015Mirhamintupa, restaurointisuunnitelma, InariSaamelaiskentän rakennusten kunnostusKlostretin palorestaurointi,  2011Keskiaikaisen kattorakenteen restaurointisuunnitelmaSaaristomuseon ranta-aitan restaurointiPien-Toijolan talomuseon hoitosuunnitelmaPien-Toijolan Piianaitan kunnostusKiilin torpan korjausVanhan savusaunan korjaus
Kiilin torpan korjaus, 1997
Putilan tila, Kustavi

Volter Kilven Kirkolle-romaanissa mainittu "Miinan mökki" oli alun perin rakennettu niin vaatimattomasti, että sitä ei voitu nostaa kengittämistä varten; hirsiä ei ollut vaarnattu, ja osa hirsistä oli jo rakennettaessa ollut lahoja. Torppa haluttiin kuitenkin säilyttää sekä kulttuurihistoriallisen merkityksensä että käyttöarvonsa vuoksi - se kun toimii nykyään kesämökkinä. Tuvan puolen hirsirunko jouduttiin purkamaan kokonaan. Se merkittiin huolellisesti, lahovaurioituneiden hirsien tilalle tehtiin uudet ja kehikko pystytettiin vanhalle paikalleen muurin ympärille.
1 2
Arkkitehtitoimisto Livady, Hämeentie 4 C 11, 00530 Helsinki, osoite yhteystiedot